AnsweredAssumed Answered

Filteren van value lists

Question asked by ChristopheF on Dec 27, 2011
Latest reply on Dec 27, 2011 by philmodjunk

Title

Filteren van value lists

Post

Ik zit met een kleine vraag waar ik niet uitgeraak. Ik zou een value list moeten kunnen filteren. Ik schets even het probleem.

In een portaal voor het toevoegen van producten (aan een order), kies ik met een value list (haalt zijn producten uit een globale productenlijst) een bepaald product en alles wordt automatisch ingevuld. Tot hiertoe geen probleem. Nu zitten er in die productenlijst verschillende merken (een stuk of 8). 

Het probleem is als ik een keuze maak in die value list dan krijg ik alle producten te zien. Maar eigenlijk moet er per order maar 1 merk gekozen kunnen worden. Dus op het order zelf kies ik een merk (waardoor de leveranciers gegevens ingevuld worden). Dan zou de valuelist enkel de producten moeten tonen van dat bepaalde merk. Dus de value list moet gefilterd worden op merk.

Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen, want ik kom er niet uit.

 

Afbeelding_1.png

Outcomes