AnsweredAssumed Answered

Bygga en databas

Question asked by mikaelsvensen on Aug 11, 2012

Summary

Bygga en databas

Product

FileMaker Pro

Description of the issue

Kan man splitta en database i filemaker
Kan jag få en kunde information på övre halvdelen och i den undre halvdelen så önskar jag att få vad jag skall gjöra varje dag med olika kunder

Outcomes