AnsweredAssumed Answered

automatisch cellen invulle

Question asked by StevenVO on Mar 30, 2015
Latest reply on Apr 1, 2015 by TSGal

Title

automatisch cellen invulle

Post

Hey,

 

ik heb een aantal tabellen aangemaakt om als brongegevens te gebruiken.zoals bv: klanten, producten, ...

 

Nu wil ik in een nieuwe tabel deze beide samenvoegen, als ik dan een klant selecteer , dan wil ik automatisch ook een deel van hun gegevens mee oproepen.

hoe moet dit? in elke tabel heb ik al een volgnummer ingebouwd, maar enkel deze koppelen is niet echt wat ik wens ...

Outcomes