AnsweredAssumed Answered

Två delar

Question asked by mikaelsvensen on Aug 11, 2012

Title

Två delar

Post

Kan man splitta en database i filemaker
Kan jag få en kunde information på övre halvdelen och i den undre halvdelen 
så önskar jag att få vad jag skall gjöra varje dag och klockslag med olika kunder

Outcomes