AnsweredAssumed Answered

In 1 layout meerdere tabellen tonen ?

Question asked by Phil88 on Nov 5, 2015

Mogelijkheid om gegevens uit meerdere tabellen in 1 layout te combineren?

Zonder gebruik van gerelateerde records.

Outcomes