AnsweredAssumed Answered

Assistentie gevraagd

Question asked by Karel on Nov 12, 2015
Latest reply on Nov 28, 2015 by Karel

Ik werk met een relationele database waar twee verschillende mensen elk in een eigen deel werken.

 

Maar de synchronisatie verloopt niet naar wens. Is er iemand die mij aan de hand van het document kan coachen over de juiste processen?

 

Het lijkt me niet handig dit via dit forum te doen.

Outcomes