AnsweredAssumed Answered

Record per email versturen?

Question asked by Karel on Dec 21, 2015

Ik kan een knop aanmaken om een bepaald bericht, lees tekstveld, in een email te versturen.

Maar ik kan geen juiste "berkening"opgeven om twee tekstvelden in het bericht mee te nemen:

ik wil het veld 'naam' en het veld 'tekstbericht' beide in de email van outlook samenvoegen.

Heeft iemand daarvoor de juiste 'berekening'?

Outcomes