1 Reply Latest reply on Feb 8, 2016 7:06 AM by brenna

  Grupputskick av epost

  brenna

   Jag har ett fält märkt "epost" för ett antal poster som jag har sökt.

   Jag behöver hjälp i hur jag fixar ett script som samlar alla dessa epostadresser och öppnar outlook så jag kan skriva in textmeddelandet.

    

   Outlook skall "stoppas" så jag hinner skriva in detta meddelandet, det är bara epost-adresserna som jag behöver  "auto- i - fylla".

    • 1. Re: Grupputskick av epost
     brenna

     efter att ytterligare ha klurat och försökt . . .

     Satte opp ett globalt fält (textmeddelande" och skapade ett skript där jag under SKAPA prickade för ( "flera e-postmeddelanden . . ." )

      

     i TILL angav jag fältnamnet för epost adressen

     i ämne angav jag personens namn

     i meddelande angav jag fältnamnet till textmeddelandet

      

     tryck på OK

      

     Steg 2

                 detta textmeddelande vill man ju skall raderas efter användande, således . . .

      

     infoga text ( markera; filnamnet::textmeddelande;" ")

      

     Då var det klart.

      

     Nackdelen är att jag får trycka "skicka" för varje post !! hur går man runt det???