AnsweredAssumed Answered

ik wil in verschillende velden de 4 grootste getallen zoeken.

Question asked by jamangelaars on Feb 19, 2016
Latest reply on Mar 1, 2016 by hbrendel

ik wil in verschillende velden de 4 grootste getallen zoeken.

In Excel is de formule: =GROOTSTE(D2:M2;1)    =GROOTSTE(D2:M2;2)  =GROOTSTE(D2:M2;3)  =GROOTSTE(D2:M2;4)

 

Kan iemand mij vertellen met welke formule ik dat in Filemaker Pro moet gebruiken om de 4 grootste getallen te zoeken.

 

Met vriendelijke groet,

Ko Mangelaars

Outcomes