Meeuwis

Portaal binnen een portaal

Discussion created by Meeuwis on Mar 14, 2016
Latest reply on Mar 14, 2016 by schamblee

Is het mogelijk om een portaal te plaatsen binnen een portaalrij?

Als ik dat probeer lijkt FM dat te zien twee gelijkwaarde portalen. Bij het scrollen door het eerste portaal, blijft het andere portaal op z'n plaats staan.

Weet iemand of dit mogelijk is?

 

Groeten, Meeuwis

Outcomes