AnsweredAssumed Answered

Systeemwaarde ingeven in numeriek veld

Question asked by jonigartua on Jun 22, 2016

Hallo,

Is het mogelijk om in een numeriek veld een systeemwaarde mee te geven (bvb. 0,00 €) als het veld leeg is, zodat ook een 0-waarde in de layout verschijnt?

Vb. veld A = numeriek = vooraf ingevuld 0,00, maar wijzigbaar

Bij optellen van alle velden A = som wordt getoond, maar indien alle velden leeg, zou 0,00 moeten verschijnen en niet een leeg veld.

Mogelijk?

Outcomes