AnsweredAssumed Answered

kan de webpagina niet vinden

Question asked by bbatechniek on Dec 15, 2016
Latest reply on Jun 15, 2017 by wimdecorte

Ik heb een interactieve container toegevoegd aan mijn artikelkaart lay-out waarin ik de gebruiksaanwijzing als pdf wil toevoegen. Het is de bedoeling dat we de pdf direct kunnen zien en door de pagina's kunnen scrollen als we een klant aan de telefoon hebben. In mijn FMP15 lokale testdatabase zie ik hier inderdaad de pdf met de mogelijkheid deze op te slaan, te printen, in te zoomen e.d. nu heb ik het veld in de live db toegevoegd en krijg ik de melding Kan de webpagina niet vinden. Ik werk met FMS15/ FMP 15, heb zelf FM15 Advanced, maar of ik nu een pdf van mijn harddisk invoer of van de server dit is de mededeling die ik krijg. Ik heb ook al het invoegen op verschillende manieren geprobeerd zoals via een script met de de stappen PDF invoegen, of via het menu Invoegen > PDF bestand, invoegen Bestand. maakt niet uit wat ik doe, dit is de enige melding die ik zie. Als ik met de rechtermuisknop klik op deze melding kan ik het bestand wel exporteren en wordt dan inderdaad het juiste pdf bestand geëxporteerd.  Snap er echt geen hout van wat er nu fout gaat. Heb al menig forum artikel helemaal gelezen en geprobeerd, maar het lukt me niet om het goed te krijgen. We werken met een Mac mini server waar FMS15 draait en Windows en Mac machines waar FMP15 op draait. Zowel op de Mac als op Windows is het bestand niet zichtbaar. Op de mac krijg ik helemaal niets te zien.

Outcomes