AnsweredAssumed Answered

Optellen

Question asked by quando on Jan 25, 2017
Latest reply on Jan 25, 2017 by karina

Hallo ik ben nieuw hier, dus als ik een verkeerde vraag stel, sorry dan.

Ik heb een probleem, heb een layout aangemaakt met een aantal velden waaronder een veld vergoeding.

Dit veld wil ik optellen, maar ik krijg het niet voorelkaar. Of het veld verdwijnt zomaar of hij telt niet op.

Ik gebruik =sum(vergoeding) maar er gebeurd niks.

Wie kan mij helpen.

Outcomes