AnsweredAssumed Answered

sortering omkeren in filemaker pro 15

Question asked by stefgrys on Feb 21, 2017
Latest reply on Apr 7, 2017 by beverly

Probleem :

 

ik wil de volgorde van de records omkeren en dit permanent ; ttz "lock"

 

probleem na sorteren in omgekeerde volgorde is dat eens je nieuwe records toevoegt de omgekeerde sortering vervalt

 

anders gezegd

 

nu

record 3, 2, 1

ik wil dit omzetten in

record 1, 2, 3

 

en wel zo dat wanneer ik record 4, 5 toevoeg de volgorde van de eerste 1, 2, 3 . blijft en niet terug 3, 2, 1 wordt

 

Van harte dank voor elke hulp

 

Stefaan

Outcomes