AnsweredAssumed Answered

Gegevens invullen in portal

Question asked by marcbee on Apr 11, 2017

Hoi,

op een gegeven moment zijn alle rijen in een portal ingevuld. Dan moet je naar onderen scrollen om een nieuw rij in te vullen. Kan dit niet telkens op de eerste rij (in plaats van steeds naar onder te moeten gaan om daar in te vullen). Het heeft hier niets te maken met het sorteren. Enkel het feit dat een nieuwe rij steeds onderaan moet ingevuld worden.

Alvast bedankt voor spoedig antwoord.

Outcomes