WimPeeters

Portal setup

Discussion created by WimPeeters on Apr 15, 2017
Latest reply on Apr 18, 2017 by rgordon

Ik kan de number of rows niet meer aanpassen.  Ik kan de '6' wel wegdoen, maar kan er geen ander cijfer meer intypen. 

Outcomes