sbsupport

Filemaker error: De verbinding met het bestand is met dwang door de host verbroken.

Discussion created by sbsupport on May 11, 2017
Latest reply on May 12, 2017 by wimdecorte

Goedendag ,

 

De verbinding met het bestand is met dwang door de host verbroken. alle vensters die hierdoor worden beinvloed worden gesloten.

[van beheerder: ''Stopping Filemaker database engine...'']

 

Deze melding komt 2x per dag met inloggen maar alle databases zijn volledig in orde en niet corrupt.

 

Hoop dat u mij hiermee kan helpen

Bijvoorbaat dank.

Rene Poot

SoftTech Automatisering.

 

english:

Goodday,

 

The connection with the file is with compulsion with the host disconnection.

all windows that are influenced will be closed.

[ from administrator: '' stopping filemaker database engine...]

 

This error keeps popping op with logging in 2x a day. But every database is perfect and no corrupt errors.

 

I hope you can help me out with this please.

Thank you in advance.

Rene Poot

SoftTech Automatisering.

 

foutmelding.png

Outcomes