AnsweredAssumed Answered

Filemaker server

Question asked by Phil88 on Mar 5, 2018
Latest reply on Mar 7, 2018 by Phil88

Ik heb een test-versie filemaker server 16 op mijn mac osx high sierra geïnstalleerd.

Connectie via localhost of tcp : geen probleem. Maar vanop afstand (webdirect) kan ik niet inloggen.

Ik heb een vast ip-adres.

Waar moet ik op letten zodat het wel mogelijk is in te loggen via webdirect?

 

Alvorens aanschaf wil ik zeker zijn dat het goed functioneert !

 

Wie kan mij helpen?

 

Dank u.

Outcomes