AnsweredAssumed Answered

Problemen met Import tabel

Question asked by pvdw001 on Mar 7, 2018
Latest reply on Mar 7, 2018 by pvdw001

Ik heb een tabel met grondstoffen geïmporteerd vanuit excel en een tabel merk. In de grondstoffen tabel staan er bij

2 grondstoffen bij de prijs een vraagteken. Als ik er op klik zie ik de ingevulde prijs. Waar zou dit aankunnen liggen?

 

Ik heb in TblMerk een veld __MerkIDPK en een veld MerkNaam als deze in tabel weergave staat er <Tabel ontbreekt>.

Wat kan hier de reden voor zijn?

Outcomes