AnsweredAssumed Answered

Verschil in snelheid tussen IWP en Filemaker pro bij gebruik script via FMPSA

Question asked by Boutsy on Mar 21, 2012
Latest reply on Mar 27, 2012 by ivedefaix

Hallo,

Ik gebruik een vrij uitgebreide database die gehost wordt via FMPSA 10. Deze database wordt zowel via browsers (IWP) als via filemaker pro 11 over het internet benaderd.Natuurlijk is het niet mogelijk om alles op dezelfde manier te laten werken onder IWP als onder Filemaker. Er zijn echter vele scripts die voor beide "type" gebruikers hetzelfde zijn. Het valt mij dan op dat onder IWP bepaalde scripts vele malen sneller uitgevoerd worden. Het gaat dan vooral om script met loops en waarbij veel van layout veranderd wordt. Ik heb geprobeerd via Freeze Window het probleem op te lossen, doch dit heeft weinig effect. Ik veronderstel dat IWP een opdracht geeft bij het klikken van de button, vervolgens gaat FMPSA het hele script uitvoeren en slechts het "eindresultaat" wordt via IWP terug naar de browser gestuurd. Via Filemaker blijft er een continue interactie tussen FMP en FMPSA waardoor alles erg vertraagd. Deze interactie is echter totaal overbodig mijn inziens.

MIJN VRAAG : Is er een manier om in een script duidelijk te maken dat hij de server (FMPSA) een script helemaal moet uitvoeren alvorens terug data te sturen naar Filemaker? Lijkt me toch nuttig. Zou een enorme tijdswinst opleveren zowel voor de gebruiker die FMP gebruikt als de tijd dat FMPSA met het script bezig is.

Dank bij voorbaat,

Marc

Outcomes