AnsweredAssumed Answered

Vraag

Question asked by jmeijnckens on Feb 6, 2014
Latest reply on Feb 7, 2014 by jmeijnckens

Ik vraag mij af of er een mogelijkheid is om de windows sluit knop uit te schakelen (sluiten met een zelfgemaakte knop) om te voorkomen dat het betand wordt afgesloten.

Outcomes