AnsweredAssumed Answered

WebDirect en global fields: records bezet/locked

Question asked by pijlgroms@cardsolutions.nl on Jun 23, 2014
Latest reply on Nov 17, 2014 by disabled_JanStieperaere

We gebruiken global fields voor data invoer zodat deze middels scripts in de regels gezet kunnen worden.


In de FileMaker Client als je dit met 2 clients doet is ieder global field van de client, en zitten 2 of meer clients elkaar niet in de weg zodra iemand een veld invuld. Maar bij WebDirect is het het veld van de webserver die als 1 grote Client functioneerd. Hierdoor locked gebruiker 1 het veld voor de rest van de gebruikers tot hij klaar is met invullen.


Dit is uiteraard deels op te lossen door record commits te plaatsen maar als alle gebruikers inloggen en gaan invoeren gaan ze elkaar in de weg zitten.


Is hier een oplossing voor?

Outcomes