AnsweredAssumed Answered

start een nieuw programma

Question asked by feestbus on Aug 11, 2014
Latest reply on Nov 17, 2014 by disabled_JanStieperaere

Beste,

 

Ik ben nieuw met FMP, hiervoor heb ik met Acces gewerkt.

 

Ik wil een boekingsprogramma maken voor taxis waarbij ik per auto per datum een aantal adressen kan laten geven, iemand hier een aanzet toe.

Outcomes